הצבא מהווה מערכת שבשל אופייה ומטרותיה מקפידה באופן הדוק על המשמעת בתחומה. מסיבה זו בתי הדין הצבאיים (הערכאה המשפטית של הצבא) מחמירים מאוד עם המואשמים בעבירות שונות, הרבה מעבר למקובל בבתי המשפט האזרחיים. עבירות אלימות מהוות נתח משמעותי מסך כל העבירות המבוצעות במסגרת זו, וכאן נלמד מעט יותר אודות אופיין של עבירות אלו, כיצד בית הדין הצבאי מתייחס אליהן ומהן ההשלכות של כל משפט צבאי בנושא זה על החיים באזרחות.

 

עבירות אלימות ודרגות החומרה שלהן

בית הדין הצבאי מתייחס בחומרה רבה לעבירות אלימות, במיוחד לאור העובדה כי חלה עלייה בשכיחותם של מקרים אלו בתוך המסגרת הצבאית ומחוצה לה. בחוק השיפוט הצבאי נקבעו מספר עבירות מיוחדות, החלות רק על חיילי צה"ל במסגרת שירותם. לצד עבירות אלו קובע חוק השיפוט הצבאי עונשי מאסר מחמירים:עבירות בצבא

  • אלימות כלפי מפקד – חייל שהיכה מפקד או השתמש כלפיו באלימות – דינו מאסר שנתיים; עשה את המעשה שעה שהמפקד שימש בתפקידו – דינו מאסר חמש שנים.
  • אלימות כלפי ממלא תפקיד – חייל שהיכה זקיף, שוטר צבאי בקשר לתפקידו של השוטר או כשהשוטר בתפקיד, או חייל שהופקד על שמירת אדם, רכוש או מקום, או השתמש כלפיהם באלימות, דינו – מאסר חמש שנים.
  • אלימות כלפי חייל – חייל שהיכה חייל אחר או השתמש כלפיו באלימות, דינו מאסר שנה.
  • התעללות – חייל שהיכה חייל הנמוך ממנו בדרגה או שהיכה אדם הנמצא במשמורת שהחייל מופקד עליה, או שהתעלל בהם אחרת, דינו – מאסר שלוש שנים; חייל שהתעלל בחייל אחר – דינו מאסר שנתיים; נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דין המתעלל – מאסר שבע שנים.

 

בנוסף לעבירות האלימות הקבועות בחוק השיפוט הצבאי, על חיילי צה"ל חל, במקביל, גם חוק העונשין ה"רגיל", המונה שלוש דרגות חומרה של עבירות אלימות:

  • תקיפה בלבד – בעבירות אלו הופעל כוח של אדם אחד כלפי אחר ללא הסכמה, אך במגע זה לא נגרמה חבלה כלשהי ואין נזק פיזי. גם כאשר מדובר בתקיפה מעין זו, שיכולה להתרחש בכל מצב של וויכוח או התלהמות, עשוי בית הדין הצבאי לפסוק עד שנתיים מאסר בפועל.
  • תקיפה עם חבלה – כאשר התקיפה גרמה לפגיעה פיזית, עונש המאסר עלול להגיע עד למקסימום של 3 שנים בפועל. חשוב להדגיש כי הפגיעה הפיזית חייבת להיות ממשית ולהיות מטופלת ע"י רופא כדי שאכן תוכר כפגיעה עם חבלה.
  • תקיפה בנסיבות מחמירות – עבירות אלימות אלו מוגדרות כעבירות שבהן השתתפו מספר תוקפים תוך תכנון מושכל של התקיפה. עבירות אלימות שמוגדרות ככאלו שבוצעו בנסיבות מחמירות טומנות בחובן כליאה של עד 6 שנים בפועל.

 

לפרקליטות הצבאית שיקול דעת בבחירת סעיף האישום. ככלל – מדיניות הפרקליטות הצבאית הינה להעדיף סעיף אישום מחוק השיפוט הצבאי, אך בסמכותם לייחס גם את אחת העבירות מחוק העונשין הכללי.

 

היכן נשפטים במקרה של עבירת אלימות בצבא?

למרות שהצבא מהווה מערכת סגורה יחסית עם ערכאה משפטית משל עצמו, במקרים בהם מתברר כי אין כל "זיקה" בין נסיבות ביצוע העבירה לבין השירות הצבאי (דוגמת מעשה אלימות המבוצע במועדון במהלך סוף שבוע, שאיננו קשור למערכת יחסים 'צבאית' כלשהי), יכולה הפרקליטות הצבאית ליזום את העברת הטיפול המשפטי במקרה למסגרת ה"אזרחית" הרגילה.

האם ישנן השלכות לאזרחות?

בהחלט. דעו לכם כי הרישום הפלילי הנלווה להרשעה בבית הדין הצבאי מופיע גם בקבצי הרישום המשטרתיים לאחר השחרור מהצבא ועל כן אין להקל בכך ראש. בפועל, עבירות אלימות בצבא עלולות להוביל להגשת כתב אישום פלילי גם במקרים 'קלים' יחסית, שאם היו מתרחשים במסגרת האזרחית – כלל לא היו מובילים להגשת כתב אישום. יחד עם זאת, בעקבות תיקון שהוכנס לחוק השיפוט הצבאי, חייל שנשפט במסגרת הצבאית ונידון לעונש מאסר של עד 60 ימי מאסר (או עד 4 חודשי עבודות צבאיות), "יהנה" מרישום פלילי מופחת, שהשלכותיו על החיים האזרחיים – מתונות יותר.

חשיבותו של עורך הדין הצבאי בנושא

מפאת הפוטנציאל הרב לענישה חמורה והופעת רישום פלילי לאורך שנים לאחר השחרור, חשוב מאוד בכל האשמה של עבירת אלימות במסגרת הצבאית להיות מיוצג ע"י עורך דין צבאי ברמה הגבוהה ביותר. יש לקחת בחשבון כי רק נקיטת הגישה האסטרטגית המתאימה למצב תביא להשגת התוצאה המצופה. ההצלחה עשויה להתבטא בביטול ההאשמות כלפי החשוד וסגירת התיק, בזיכוי בתום משפט הוכחות, ולעתים, בלית ברירה, בהסכמה לענישה (במסגרת "הסדר טיעון"), אך כזאת שמופחתת באופן משמעותי.

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.